Sekretær Anette Sandberg Kaa

Anette blev ansat i klinikken 01.05.2015. Uddannet farmakonom. Tidligere apoteksansat.

Sekretær Ditte Louise Brendstrup

Ditte blev ansat i klinikken 01.05.2015. Uddannet social- og sundhedsassistent. Erfaring fra fødeafdelingen på Skejby Sygehus, hjemmeplejen samt fra anden almen praksis.

Jordemoder Sofie Conrad

Sofie startede i klinikken 1. april 2021. Hun er en rutineret jordemoder og vil varetage bla. børneundersøgelser og graviditetsundersøgelser.

Sygeplejerske Anne Møller Skaug

Anne er uddannet sygeplejerske i 1996 og blev ansat i klinikken 01.02.2016. Har sundhedsfaglig diplomuddannelse inden for livsstilssygdomme og sundhedspædagogik. Bred erfaring fra mange specialer, bl.a. hjerteafdeling og kirurgi. Arbejdet i almen praksis siden 2010.

Sygeplejerske Helene Roelsgaard

Helene er sygeplejerske og har tidligere undervist på sosu asststent skolen i Randers.

Helene er ansat i sommerferievikariat frem til 1.8.22

Medicinstuderende

Vi har flere studerende ansat. De læser til læge på Aarhus Universitet og er ansat til at hjælpe til i sekretariatet og med laboratoriemæssige opgaver.