Sekretær Anette Sandberg Kaa

Anette blev ansat i klinikken 01.05.2015. Uddannet farmakonom. Tidligere apoteksansat

Sekretær Ditte Louise Brendstrup

Ditte blev ansat i klinikken 01.05.2015. Uddannet social- og sundhedsassistent. Erfaring fra fødeafdelingen på Skejby Sygehus, hjemmeplejen samt fra anden almen praksis.

Jordemoder Sofie Conrad

Sofie startede i klinikken 1. april 2021. Hun er en rutineret jordemoder og vil varetage bla. børneundersøgelser og graviditetsundersøgelser.

Sygeplejerske Anne Møller Skaug

Anne er uddannet sygeplejerske i 1996 og blev ansat i klinikken 01.02.2016. Har sundhedsfaglig diplomuddannelse inden for livsstilssygdomme og sundhedspædagogik. Bred erfaring fra mange specialer, bl.a. hjerteafdeling og kirurgi. Arbejdet i almen praksis siden 2010.

Sygeplejerske Lisbeth Møller Poulsen

Lisbeth er sygeplejerske og har erfaring fra hjemmeplejen og intensivafdelingen 

Medicinstuderende

Vi har flere studerende ansat. De læser til læge på Aarhus Universitet og er ansat til at hjælpe til i sekretariatet og med laboratoriemæssige opgaver.