LÆGEVAGTEN I ÅRHUS, REGION MIDT

Aarhus Universitetshospital (Skejby)

Palle Juul-Jensens Boulevard 161

8200 Aarhus N

Indgang J3

Plan 2

Telefon 70 11 31 31
Hverdage kl 16.00 - 08.00 samt hele døgnet i weekenden og på helligdage.
Se råd på www.laegevagten.dk.