LINKS

Utilsigtede hændelser:  

  • Som patient har du selv mulighed for at inberette en utilsigtet hændelse til den Danske Patientsikkerhedsdatabase. Det er ikke det samme som at indgive en klage. Se mere på: www.dpsd.dk

Akut sygdom:  

 
Information vedr.henvisninger, behandlinger og undersøgelser:

 
Rejse:

 
Patientforeninger:

 
Tobak: 

 
Borger: